วิดีโอ:รู้เท่าทันสื่อเรื่องแชทมรณะ !! รร.บ้านศรีนาม่าน
วิดีโอเรื่อง: รู้เท่าทันสื่อเรื่องแชทมรณะ !! รร.บ้านศรีนาม่าน  บันทักเมื่อ 17/01/2019รายละเอียด :

 แชทมรณะ !! (ชีวิตปลอดภัย .. หากรู้เท่าทันสื่อ) โดย โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน