โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารีอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี  บันทักเมื่อ 06/02/2019