การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : การอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย   บันทักเมื่อ 22/04/2019