ผลการสอบอ่าน ป. 1 ปี 2561

https://drive.google.com/file/d/1xh5Su00b0WbT6HKaSrNgpT_tJ395_0bu/view?usp=sharing