การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่) (ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)

https://drive.google.com/drive/folders/1LL6eRW9wO-emaDZte1CTTVjo68jLRivI?usp=sharing