คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม

https://drive.google.com/drive/folders/1AGWw9AJGWN8KqrB5WXZ5VfNGuxoM_6mz?usp=sharing