การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย

https://drive.google.com/drive/folders/1dKV4XAFDv9tIB6WF8BT8SRVgj99jp5vk?usp=sharing