ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1

https://goo.gl/dNxcen