มาตราการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

https://drive.google.com/file/d/1CHDFI1qyZdUU2oOEzuOJlmqpmjuEVGDC/view?usp=sharing