แบบเก็บข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

https://drive.google.com/file/d/1v08z49G97rv9svpgpO_Z8TkJveLr7lu7/view?usp=sharing