การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 31 มีค. 2562 - 1 เมย 2562 เวลา 8:30 - 16:30
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม

  นำเสนอ ดร.จรรยา