การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 25 มีค. 2562 - 25 มีค. 2562 เวลา 8:0 - 16:30
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม