การประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์
วันที่ 30 พย 2561 - 30 พย 2561 เวลา 13:0 - 16:30
ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา

เอกสารประกอบการอบรม

  หนังสือนำส่ง