การประชุมเชิงปฎิบัติการระบบตอบรับการอบรมและออกเกียรติบัตร QR-CODE
วันที่ 26 พย 2561 - 26 พย 2561 เวลา 13:30 - 16:0
ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม

  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร

  คู่มือการใช้งาน Google Dive

  Powerpointนำเสนอการอบรม

  แบบประเมินความพึงพอใจ