ตอบรับอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 25 มีค. 2562 - 25 มีค. 2562 เวลา 8:0 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*     *เป็นความลับ
ชื่อ-นามสกุล*     ตัวอย่าง  นายสมหมาย มาดี
ตำแหน่ง*     ตัวอย่าง  ครู
โรงเรียน/หน่วยงาน*   ตัวอย่าง  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
เบอร์โทร   ตัวอย่าง  085-9999999
รหัสความปลอดภัย อักษรตัวแรกภาษาไทยคือ*   พิมพ์  ก
การตอบรับ
   
 
  เอกสารประกอบการตอบรับในครั้งนี้


ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร