ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวหัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บันทักเมื่อ 05/04/2019  จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
 

วันที่ 4 เมษายน 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช  รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2562 รับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา     กลั่นกรองโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง