ผอ.สพป.น่าน เขต 1และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือโรงเรียนบ้านสาลี่

ข่าวหัวเรื่อง : ผอ.สพป.น่าน เขต 1และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมหารือโรงเรียนบ้านสาลี่
บันทักเมื่อ 19/03/2019  จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  พร้อมด้วย          นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางสาวพิมพ์สมัย  กุณพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์  ประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสาลี่  อำเภอเวียงสาเพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง