การประชุมทำความเข้าใจให้แก่ประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบ NT

ข่าวหัวเรื่อง : การประชุมทำความเข้าใจให้แก่ประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบ NT
บันทักเมื่อ 05/03/2019  จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง
 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางวิภาพร พุฒิมา นางลำเนาว์ ชัยคำ นางเรณู หมื่นพรหมแสน นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล และนายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจให้แก่ประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ และคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2561 จุดอำเภอเวียงสา และจุดอำเภอนาน้อย โดยมีประธานประจำสนามสอบและคณะกรรมการคุมสอบจากอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่นเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง