รองผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 1 เปิดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี

ข่าวหัวเรื่อง : รองผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 1 เปิดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
บันทักเมื่อ 06/02/2019  จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานเปิดโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3  มีจำนวน 17 โรงเรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี 360 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 40 คน รวม 400 คน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งศรีทอง จังหวัดน่าน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง