กลุ่มพัฒนาครูฯ
หัวเรื่อง : กลุ่มพัฒนาครูฯ  บันทักเมื่อ 08/05/2019 16:32

 


ชื่อ :   นางสมรี เกิดกล่ำ   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   087-3018516
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นายรัฐพงศ์ ปุริสาท   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-8816008
E - Mail :  

 

 


ชื่อ :   นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-0401729
E - Mail :