สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562-2563
วันที่ 08/05/2019 เวลา 21:02 (จำนวนผู้เข้าชม 140)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 08/05/2019 เวลา 10:08 (จำนวนผู้เข้าชม 155)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
วันที่ 23/04/2019 เวลา 16:08 (จำนวนผู้เข้าชม 328)
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง เตรียมการจัดประชุมทางไกล (conference)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1กับกลุ่มโรงเรียน
วันที่ 04/04/2019 เวลา 14:23 (จำนวนผู้เข้าชม 175)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2561)
วันที่ 27/03/2019 เวลา 11:23 (จำนวนผู้เข้าชม 358)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 256)

อัลบั้มรูปกิจกรรมอัลบั้มวิดีโอ