เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สพฐ พ.ศ. 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สพฐ พ.ศ. 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2019 เวลา  : 10:01 โดย  : วิชญาพร
โหลด1 : 06031910006NWGD1.pdf
โหลด2 :