เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สพฐ พ.ศ. 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สพฐ พ.ศ. 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2019 เวลา  : 10:00 โดย  : วิชญาพร
โหลด1 : 0603191000GOCEP1.pdf
โหลด2 :